Pal. Petras Bonifacas Žukovski OFM Conv.

Balandžio 10 d.

1942 m. balandžio 10 d. Aušvico konclagerio ligoninėje mirė palaimintasis Petras Bonifacas Žukovski OFM Conv., kunigas, kankinys. Gimė 1913 m. vasario 13 d. Baran – Rapa sodyboje, netoli Skleriškių (Nemenčinės sen.), Vilniaus rajone. Maksimilijono Kolbės bendradarbis. 1942 m. sausio 8 d. brolis Bonifacas tapo Aušvico kaliniu ir gavo numerį 25447. Dirbo sunkiausius darbus statybinių medžiagų transportavime, žvyro kasykloje ir stogdengiu. Buvo mušamas ir žeminamas, bet viską kantriai kentė tikėjimo dvasioje. Palaimintuoju paskelbtas 1999 m. birželio 13 d. Varšuvoje, septintosios Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lenkiją metu.

Vilties Miestas, 2021