ŠLOVINIMO KONFERENCIJA “JUS AŠ DRAUGAIS VADINU” (JN 15,15)

Tiesioginė transliacija nuo 10 val. Skirta vyrams Tėvo dienos proga. Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas, Savanorių g. 4 Klaipėda, 2021 m. gegužės 29 d.

PROGRAMA
9.30 val. Registracija, šventinė kava
10.00 - 11.00 val. Br. Pauliaus mokymas/šlovinimas
11.00 - 11.20 val. Pertrauka
11.20 - 12.00 val. Br. Astijaus konferencija
12.00 val. Liturginė vidudienio valanda
12.15 val. Pietūs
13.00 - 14.00 val. Grupės/liudijimai
14.00 val. Šv. Mišios. Provincijos ministras br. Algirdas
15.00 val. Iškilmingas vyrų palaiminimas
Malda - meditacija skirta vyrams Tėvo dienos proga
 
·         Jėzau,
·         Tu kvieti mus, savo brolius, keliauti į Galilėją ant Švč. Trejybės Kalno -
·         Į Palaiminimų, Atsimainymo ir Duonos padauginimo aukštumas.
·         Tu kreipi mūsų žingsnius iš lygumų – banalumo ir laikinumo -
·         Į susitapatinimą su tavo Žinia, kurią paskelbei ant Švč. Trejybės Kalno.
 
·         Jėzau,
·         Tu vedi, kur dingsta visa, kas pažemina žmogų,
·         Į vietą, kurioje tampame tavo, Dievo Sūnau, svajonių erdve:
·         „Palaiminti turintys vargdienio dvasią;
·         Jų yra dangaus karalystė“ (Mt 5, 3).
 
·         Jėzau,
·         Tu siunti mus ne doktriną skelbti, o Duonos kasdienės padauginti –
·         Rūpintis kiekvienu išalkusiu, ištroškusiu, nuogu, ligotu mažiausiuoju broliu:
·         „Nėra reikalo jiems iš čia eiti... ir minią susodinęs ant žolės...
·         Tu atsakei: „Jūs duokite jiems valgyti“ (plg. Mt 14, 16).
·          
·         Jėzau,
·         Tu esi su visais be nustatytos galiojimo datos ir termino,
·         Mums nėra  reikalo ieškoti kito „Dievo“, nes kalba pats Tėvas:
·         „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi.
·         Klausykite jo!” (Mt 17, 5).
 
·         Jėzau,
·         Galilėjoje, mokiniai ant kalno, tave pamatę parpuolė ant žemės -
·         Po tūkstančio dienų draugystės su tavimi ir tavo prisikėlimo jie vis dar abejojo:
·         Ar ištversime persekiojimą ir mirtį, dovanodami gyvybę už kitus?
·         Mes, vyrai, dar abejojame tavo valdžia tarnauti ir ne dominuoti...
 
AMEN.
a brown wooden cross
a brown wooden cross