ŠLOVINIMO KONFERENCIJA “JUS AŠ DRAUGAIS VADINU” (JN 15,15)

Tiesioginė transliacija nuo 10 val. Skirta vyrams Tėvo dienos proga. Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas, Savanorių g. 4 Klaipėda, 2021 m. gegužės 29 d.

PROGRAMA

9.30 val. Registracija, šventinė kava

10.00 - 11.00 val. Br. Pauliaus mokymas/šlovinimas

11.00 - 11.20 val. Pertrauka

11.20 - 12.00 val. Br. Astijaus konferencija

12.00 val. Liturginė vidudienio valanda

12.15 val. Pietūs

13.00 - 14.00 val. Grupės/liudijimai

14.00 val. Šv. Mišios. Provincijos ministras br. Algirdas

15.00 val. Iškilmingas vyrų palaiminimas

Malda - meditacija skirta vyrams Tėvo dienos proga

 

·         Jėzau,

·         Tu kvieti mus, savo brolius, keliauti į Galilėją ant Švč. Trejybės Kalno -

·         Į Palaiminimų, Atsimainymo ir Duonos padauginimo aukštumas.

·         Tu kreipi mūsų žingsnius iš lygumų – banalumo ir laikinumo -

·         Į susitapatinimą su tavo Žinia, kurią paskelbei ant Švč. Trejybės Kalno.

 

·         Jėzau,

·         Tu vedi, kur dingsta visa, kas pažemina žmogų,

·         Į vietą, kurioje tampame tavo, Dievo Sūnau, svajonių erdve:

·         „Palaiminti turintys vargdienio dvasią;

·         Jų yra dangaus karalystė“ (Mt 5, 3).

 

·         Jėzau,

·         Tu siunti mus ne doktriną skelbti, o Duonos kasdienės padauginti –

·         Rūpintis kiekvienu išalkusiu, ištroškusiu, nuogu, ligotu mažiausiuoju broliu:

·         „Nėra reikalo jiems iš čia eiti... ir minią susodinęs ant žolės...

·         Tu atsakei: „Jūs duokite jiems valgyti“ (plg. Mt 14, 16).

·          

·         Jėzau,

·         Tu esi su visais be nustatytos galiojimo datos ir termino,

·         Mums nėra  reikalo ieškoti kito „Dievo“, nes kalba pats Tėvas:

·         „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi.

·         Klausykite jo!” (Mt 17, 5).

 

·         Jėzau,

·         Galilėjoje, mokiniai ant kalno, tave pamatę parpuolė ant žemės -

·         Po tūkstančio dienų draugystės su tavimi ir tavo prisikėlimo jie vis dar abejojo:

·         Ar ištversime persekiojimą ir mirtį, dovanodami gyvybę už kitus?

·         Mes, vyrai, dar abejojame tavo valdžia tarnauti ir ne dominuoti...

 

AMEN.

a brown wooden cross

Vilties Miestas, 2021