Šv. Vincentas Pallotti OFS

     1850 m. sausio 22 d. Romoje mirė šv. Vincentas Pallotti OFS (gim. 1795 m. Italijos didikų šeimoje), kunigas, filosofijos ir teologijos daktaras, rūpinosi vargšais ir dėl linksmo būdo buvo pramintas "antruoju Pilypu Neriu", buvo žemo ūgio ir smulkaus kūno sudėjimo, vieną kartą persirengė senute, kad patektų pas siautėjantį vyrą, šaukusį, kad užmuš bet kokį kunigą, kuris įeis pro duris, o paskui atlikusį jam išpažintį. Prieš savo pirmąsias mišias meldėsi: "Ne intelektas, bet Dievas; ne valia, bet Dievas; ne širdis, bet Dievas; ne skonis, bet Dievas; ne lytėjimas, bet Dievas; ne maistas ir gėrimas, bet Dievas; ne drabužiai, bet Dievas; ne ramumas, bet Dievas; ne pasaulio gėrybės, bet Dievas; ne turtai, bet Dievas; ne garbė, bet Dievas; ne pasižymėjimas, bet Dievas; ne titulai, bet Dievas; ne paaukštinimas, bet Dievas; Dievas visur, Dievas visada."

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021