Pal. Šv. Juozapo Vincentas OFM

Rugsėjo 10 d.

1622 m. rugsėjo 10 d. Nagasakyje sesę Mirtį susitiko pal. Šv. Juozapo Vincentas OFM, gimęs Ispanijoje XVI a. pabaigoje. Išvykęs į Meksiką, įstojo į Mažesniųjų brolių ordiną. Būdamas gražios išvaizdos ir kilnaus būdo, kėlė moterų susižavėjimą, tačiau visada mokėjo apdairiai ir santūriai saugoti savo skaistybę. 1617 m. išvyko į Filipinus, o iš ten po dvejų metų - į Japoniją, nors ten buvo griežtai draudžiama išsilaipinti užsienio misionieriams. Jis uoliai talkino kunigams misionieriams ir padėjo krikščionių bendruomenėms, kol 1620 m. rugsėjo 17 d. buvo suimtas. Po ilgo ir nežmoniško kalinimo bei kankinimų neišsigynė Kristaus ir buvo gyvas sudegintas. (http://www.bibbiafrancescana.org/.../vincenzo-di-s.../)

Paruošė, Vytautas Jakelis