VILTIES PERGALĖ

Koncertas Ukrainai palaikyti. Balandžio 18 d. Klaipėdos Šv.Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje

Vilties pergalė

Kalbame apie įvairias pergales ir būtų kažkas nenormalaus, jeigu jų nebūtų. Prisimenate: ne kažin kaip jautėmės po ilgos serijos Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos pralaimėjimų... Paatviraukim, kiekvienam iš mūsų šiandien malonu klausytis apie dalines ukrainiečių kariuomenės pergales rusų okupuotose teritorijose. Žinoma, negaliu nutylėti, netarti žodžio, dėl mūsų organizuojamo paramos renginio „Vilties bėgimas“, kuris šiais metais vyks gegužės 22 d., kuomet laimi visi dalyvavusieji ir pralaimi - neatvykusieji. Ką reiškia vilties pergalė? Tai – mūsų žmoniškumo pergalė! Žmoniškumas įmanomas tik išlaisvinus kūrybingumo galias žmogaus gyvenime, kurias įkalino įvairios baimės. Kadangi Klaipėdos miesto muzikinio teatro paramos Ukrainai koncertas „Vilties pergalė“ vyks Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje pirmąją Velykų dieną, norėčiau jam suteikti kitokią prasmę. Šis koncertas yra palaiminimas atlikėjams ir klausytojams, ir „ruskij mir“ nuniokotai Ukrainai, jos kariams ir gyventojams. Palaiminimas, nes tai yra dovana Dievui, kurią atlikėjas „iškelia“ iš savo širdies. Ši dovana yra dieviškoji galia, kuri nuritina nuo mūsų širdžių ir protų akmenis, kad atgytų bendražmogiškas solidarumo ir kūrybingumo procesas, atjauta, gailestingumas, meilė. O tai ir yra Velykos! Tikiu, šio nuostabaus paramos Ukrainai koncerto klausytojai turės ką „iškelti“ iš savo širdžių ir pasidalinti, idant ukrainiečių gyvenimas prisipildytų dovanomis š Lietuvos.

Brolis Benediktas