LIEPOS 22 D.

ŠV. MARIJOS MAGDALIETĖS, JĖZAUS MOKINĖS, ŠVENTĖ. MAGDALIETĖ NUSIPELNĖ PIRMOJI PAMATYTI PRISIKĖLUSĮ IŠ KAPO JĖZŲ IR ŠIĄ ŽINIĄ NUNEŠTI APAŠTALAMS. 2007 M. LIEPOS 22 D. VIEŠPATS DAVĖ BROLIAMS ŽENKLĄ STATYTI KLAIPĖDOJE VILTIES MIESTĄ. EUCHARISTIJOS ŠVENTIMO PRADŽIA 18.00 VAL. PO MIŠIŲ - VYTAUTO OŠKINIO (FLEITA) IR JŪRATĖS LANDSBERGYTĖS (VARGONAI) KONCERTAS

Programa

Johann Sebastian Bach(1685-1750).Preliudas ir Fuga c-moll(vargonai)

Kazuo Fukushima(*1930,Japonija)"Mei"(fleita)

Juozas Naujalis(1869-1934)"Malda"(vargonai)

Michio Miyagi(1894-1956,Japonija)"Jūra pavasarį"(fleita ir vargonai)

Louis Vierne(1870-1937)"Himnas saulei"(vargonai)

Vidmantas Bartulis(1954-2020)"Palydžiu išvykstantį draugą ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius"(versija fleitai ir vargonams)

Improvizacija(fleita,vargonai)

Johann Sebastian Bach.Arija iš Siuitos D-dur (versija fleitai ir vargonams)

Vilties Miestas, 2021