Pal. Jokūbas Varingez OFM

Balandžio 27 d.

1496 m. balandžio 27 d. Italijoje mirė pal. Jokūbas Varingez OFM (gim. ~1400 m. Kroatijoje), jaunystėje pabėgo nuo turkų į Italiją ir tapo pranciškonu, visą gyvenimą tarnavo Bitetto vienuolyne, virėju, elgetautuoju, durininku ir zakristijonu, 1482 metais tarnavo maro aukoms, darė stebuklus, patirdavo religinę ekstazę, pasak tradicijos, prieš mirdamas vienuolyno sode įsmeigė į žemę savo elgetautojo lazdą, kuri išaugo į didžiulį medį, žaliavusį 200 metų, jam nudžiuvus, nupjautas kamienas saugomas iki šiol.

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021