Pal. Valteris Briugietis OFM

    1307 m. sausio 21 d. Prancūzijoje mirė pal. Valteris Briugietis OFM
(gim. ~1225 m. Belgijoje), Puatjė vyskupas, šv. Bonaventūro OFM mokinys,
teologas, nepaprastai talentingas ganytojas, be galo mylėjo vargšus,
sumaniai gynė popiežiaus sostą nuo pasaulio valdžios spaudimo.

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021