Pal. Valteris Briugietis OFM

    1307 m. sausio 21 d. Prancūzijoje mirė pal. Valteris Briugietis OFM
(gim. ~1225 m. Belgijoje), Puatjė vyskupas, šv. Bonaventūro OFM mokinys,
teologas, nepaprastai talentingas ganytojas, be galo mylėjo vargšus,
sumaniai gynė popiežiaus sostą nuo pasaulio valdžios spaudimo.

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas