Pal. Marija Teresė Bonzel OFS

1905 m. vasario 6 d. Vokietijoje mirė pal. Marija Teresė Bonzel OFS (gim
1830), 20 metų amžiaus tapo pasauliete pranciškone, nes tėvai labai
priešinosi dukters troškimui tapti vienuole. 1863 m. ji įkūrė Šv.
Pranciškaus Seserų Nepertraukiamos Adoracijos ordiną ir tapo jo vadove.
Jos gyvenimo devizas: "Visiems tapti viskuo." Jos mirties dieną šis
ordinas turėjo 73 vienuolynus Vokietijoje ir 49 Šiaurės Amerikoje,
steigė mokyklas, ligonines ir našlaičių prieglaudas.

Paruošė, Vytautas Jakelis.

Vilties Miestas