MŪSŲ TEATRAS

A. Juozaitis

Kovo 27 diena - TEATRO DIENA.

Minėdavome šią dieną su širdies virpuliu, ypač rusiško komunizmo laikais, kai teatras buvo lietuvių kalbos šventovė - mūsų teatre buvai ramus, kad nepasigirs vertimas į rusų kalbą. Teatre gimė tikrasis mūsų patriotizmas - "Kazimieras Sapiega", "Herkus Mantas", "Mindaugas", "Barbora Radvilaitė", "Mažvydas".

O dabar? Teatro scenoje spjaudomasi rusiškais keiksmais. Kaip, beje, ir TV ekrane, ir ant elektroninių stendų miestų centruose. "Gyvenimas"?

Žinoma, gyvenimas. Ir pasaulis - teatras, kuriame visi žmonės - aktoriai.

Bet yra dar blogiau - yra KARO VEIKSMŲ TEATRAS.