ŠV.PRANCIŠKAUS REGULA 1223 - 2023 11 29

Šių metų lapkričio mėnesį Klaipėdoje vyko Lietuvos šv. Kazimiero provincijos brolių metinės rekolekcijos. Vienas popietis buvo skirtas šv. Pranciškaus Regulos iškilmingam skaitymui ir vienuolinių įžadų atnaujinimui Mažosios Lietuvos istorijos Pilies muziejuje.

Mažesniųjų brolių ordino Regulą parašė Pranciškus Asyžietis, kurią 1223 m. patvirtino popiežius Inocentas III. Praėjo 800 metų. Regula liko nepasikeitusi. Pasikeitė mūsų santykis su Regula. Kalbu apie save. Man Regula yra gyvenimo taisyklių projektas. Tai būdas pažvelgti į ją iš egzistencinės filosofijos perspektyvos. Gyvenimo projektas dažnai apima vertybes, tikslus ir principus, kurių žmogus siekia gyvenime laikytis. Ir man svarbu, kaip šis projektas aktualizuojasi mano kasdieniniame gyvenime. Nėra paprasta suderinti religinės bendruomenės nustatytas taisykles su asmeniniu gyvenimo projektu. Kyla daug klausimų. Kiekvienas žmogus turi savo kelionę ir pašaukimą.

Šv. Pranciškaus parašyta Regula nėra taisyklių rinkinys, o menas gyventi, kas broliui vienuoliui suteikia autentišką jausmą, prasmę ir vidinę ramybę. Gyvenimas su nuolatiniais įsipareigojimais gali atnešti daug iššūkių, bet ir daug giluminės prasmės bei dvasinio augimo galimybių. Įsipareigojimas ir taisyklės tapo neatsiejama mano gyvenimo dalimi, suteikiančia kryptį ir tikslą. Tai gilus ir prasmingas kelias, kuris padeda augti, bręsti ir gyventi pagal savo tikėjimo principus.

Br.Benediktas