Gruodžio 27 d. ŠVENTOSIOS ŠEIMOS sekmadienis

Šiandien:

 1.      Meldžiame Dievo palaimos kuriant ir puoselėjant šeimą kaip meilės bendruomenę

2.      Šv. Jono evangelisto diena. Kur yra paprotys po Komunijos maldos galima laiminti vyną

3.      Sausio 1 d. privaloma tikintiesiems švęsti Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmę.

Pamaldų tvarką ateinančiomis dienomis rasite žemiau.

Sovietų funkcionieriai oficialiai draudė tėvams nešti krikštyti vaikus į bažnyčią, vis dėlto, norėdami jiems išreikšti tarybinio žmogaus toleranciją, sakydavo, kad sulaukę 18 m. patys galės apsispręsti krikštytis jiems ar ne. Vaikai, augdami ateistinėje aplinkoje, palaipsniui atsitolino ne tik nuo katalikiškos tradicijos, bet ir nuo tėvų, ir ką bekalbėti apie gyvą Kristaus sekimą. Pilnametystėje jie stropiai studijuodavo Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje. Nazareto šeima gyveno Romos imperijos okupacijos metais. Ar galite įsivaizduoti Marijos ir Juozapo apsisprendimą pirmagimį berniuką Jėzų, praslinkus aštuonioms dienoms, neapipjaustyti? Ne. Sunku įsivaizduoti. Ši jaunutė šeimynėlė laikėsi Toros mokymo. Jie viską darė kaip nustatyta Mozės įstatyme ir į draugų patarimus dėmesio nekreipė.

Jam buvo duotas Jėzaus vardas ir nunešė kūdikį į Jeruzalės šventyklą paaukoti Viešpačiui, kaip parašyta Įstatyme. Paaukoti vaikelį Dievui – svarbi žinia mūsų visuomenei. Šiuo gestu norima pripažinti, kad gimęs vaikelis yra iš Dievo. Tai brangiausia Kūrėjo dovana šeimai.  Gimdytojai įsipareigoja auginti kūdikį, kad jis atitiktų Dievo lūkesčius. Bendroje maldoje tėvai klausia savęs: „ko Jis tikisi iš mūsų?“

Vaikas bus laimingas, jeigu tėvai leis gyventi jam tikėjimo laisvėje; Dievas kiekvienam iš mūsų yra numatęs tai, ko ausis negirdėjo ir akis nematė... Vaikas negali tapti mūsų nepasiektų svajonių atlikėju. Kiekvienam iš mūsų Dievas turi savo svajonę....

Pateikiame  pamaldų tvarką. 

Gruodžio 27 d. – Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas

Šv. Mišios – 11.00 val. 

Gruodžio 28 d. – Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai

Šv. Mišios – 8.00 val. 

Gruodžio 31 d. - padėkos už 2020 m. ir 2021 Naujųjų Metų sutikimas

Šv. Mišios – 23.00 val. Po Mišių iškilmingas palaiminimas

 

2021 m. sausio 1  d. – Švč. Mergelės Marijos, Dievo gimdytojos iškilmė

Šv. Mišios  - 11.00 val. 

2021 m. sausio 6 d. TRYS KARALIAI.

Šv. Mišios – 11.00 val.

Po Komunijos maldos galima palaiminti kreidą ir smilkalus. 

Grįžus į namus ant durų staktos užrašome tris raides: 

+K +M +B 

(Trijų Karalių vardai: Kasparas, Merkelis, Baltazaras. Lotynų kalboje vardų pirmosios raidės reiškia – Christus Mansionem Benedicat – tegu Kristus palaimina šiuos namus)

Vilties Miestas, 2021