Gruodžio 20 d. šv. Mišios

Uždegama ketvirtoji Advento vainiko Angelų žvakė. Šį sekmadienį degs keturios Advento žvakės – mūsų atgimusios ir sustiprėjusios vilties ženklas.

Pagal tradiciją kunigas palaimina kūdikio Jėzaus ir prakartėlės statulėles. Taip pat Lietuvoje galioja paprotys Kūčių dieną susilaikyti nuo mėsiškų valgių (abstinencija).

Ačiū!

Vilties Miestas, 2021