Gruodžio 20 d. šv. Mišios

Uždegama ketvirtoji Advento vainiko Angelų žvakė. Šį sekmadienį degs keturios Advento žvakės – mūsų atgimusios ir sustiprėjusios vilties ženklas.

Pagal tradiciją kunigas palaimina kūdikio Jėzaus ir prakartėlės statulėles. Taip pat Lietuvoje galioja paprotys Kūčių dieną susilaikyti nuo mėsiškų valgių (abstinencija).

Ačiū!

Vilties Miestas