IV gavėnios sekmadienis. Jėzaus ir Nikodemo dialogas.

Kovo 14 d. 11.00 val. šv. Mišių vadovas kun. Gintautas Jančiauskas.

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16). Tikėti reiškia mano pasirinkimą mylėti ir tarnauti artimui iki kryžiaus mirties. Tikėti ir sekti tiesą nereiškia mintinai kartoti tikėjimo išpažinimą Tikiu Dievą Tėvą ar tikėjimo dogmą. Dievas pamilo pasaulį, visus žmones, gyvenančius skirtingose planetos vietose, skirtingose kultūrose; ir ateistus, o ne vien tik mus, katalikus bažnyčioje... Tutti Fratelli.... Visus pamilo be jokio apskaičiavimo, be rasizmo, visus, nekurdamas jokių club ar elitinių būrelių.