Šv. Kunigunda OFS

Liepos 24 d.

1292 m. liepos 24 d. mirė šv. Kunigunda OFS (gim. 1234), Vengrijos
karaliaus Belos IV duktė.  Kunigunda atidarė druskos kasyklą Bochnijoje,
dosniai rėmė Krokuvos katedrą, benediktinų, cistersų ir pranciškonų
vienuolynus, po vyro Boleslovo V (su kuriuo gyveno kaip brolis ir sesuo)
mirties visą turtą išdalino vargšams ir užsidarė klarisių vienuolyne.
Lenkijos ir Lietuvos globėja. (
https://catholicsaints.info/saint-kinga/)

Paruošė, Vytautas Jakelis.