Šv. Kotryna Bolonietė (gim. 1413), klarisė

1463 m. kovo 9 d. Italijoje mirė šv. Kotryna Bolonietė (gim. 1413), klarisė, mistikė, pranašė, regėtoja, kilusi iš Bolonijos didikų šeimos,14 metų amžiaus tapo pasauliete pranciškone, sulaukusi 21 įstojo į šv. Klaros neturtėlių seserų vienuolyną. Parašė traktatą "Septyni dvasiniai ginklai": I - visada daryti gera, II - atsiminti, kad negalime padaryti nieko tikrai gera, III - pasitikėti Dievu, IV - atsiminti Kristaus kančią ir mirtį, V - nepamiršti, kad mirsime, VI - visada galvoti apie rojaus šovę, VII - nešiotis širdyje Šventąjį Raštą, kad tinkamai kreiptų mūsų mintis ir veiksmus. Menininkų globėja. Palaikai negenda.

Paruošė, Vytautas Jakelis