Šv. Klara Asyžietė

Rugpjūčio 11 d.

1253 m. rugpjūčio 11 d. sesę Mirtį susitiko šv. Klara Asyžietė (gim. 1194), Šv. Klaros neturtėlių seserų ordino įkūrėja. Ji pasakė: "Mes tampame tuo, ką mylime, ir tai, ką mylime, padaro mus, kuo esame. Jei mylime daiktus, tampame daiktais. Jei nieko nemylime, tampame niekuo. Mylėk Dievą, tarnauk Dievui, tai viskas". (https://catholicsaints.info/saint-clare-of-assisi/)

Paruošė, Vytautas Jakelis