Šv. Antanas Paduvietis OFM

Birželio 13 d.

1231 m. birželio 13 d. Italijoje mirė šv. Antanas Paduvietis OFM (gim. 1195 m. Lisabonoje), kunigas, šv. Pranciškaus mokinys, Bažnyčios mokytojas, neprilygstamas pamokslininkas, pasakęs: "Niekur kitur, tik žvelgdamas į save Kryžiaus veidrodyje, žmogus geriausiai supranta savo vertę." Šventasis Antanas yra vargšų, sužadėtinių, keliautojų ir jūreivių globėjas. Tikima, kad padeda surasti pamestus daiktus.

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021