Šv. Alfonsa, klarisė

Liepos 28 d.

1946 m. liepos 28 d. Indijoje mirė šv. Alfonsa, klarisė (gim. 1910 m).
Jos tėvas buvo žinomas gydytojas. Motina mirė gimdydama. Alfonsa iš kitų
mergaičių išsiskyrė savo ypatingu grožiu. Griežtai atmetusi visus
santuokos pasiūlymus, nuo vaikystės dienų svajojo pasišvęsti maldai ir
kontempliacijai. Sulaukusi aštuoniolikos metų, kupina džiaugsmo ir
entuziazmo įstojo į Šv. Klaros ordiną. Savo ištikimybę maldai ir
kontempliacijai sesuo Alfonsa įrodė aukodama Dievui savo kančias.
Paskutinius du savo gyvenimo dešimtmečius buvo be paliovos varginama
sunkių, skausmingų ligų. Kentėti ir atgailauti už nusidėjėlių
atsivertimą šv. Alfonsa laikė savo gyvenimo misija.
(
https://ofs.lt/.../baznycia-ir-pranciskoniskoji-seima.../)

Paruošė, Vytautas Jakelis