Štai Dievo Avinėlis, bet dar ne Mesijas!

Br. Paulius Vaineikis OFM | Pranciškonų homilijos