ŠOK IR LĖK SAULELE-SAULUŽĖLE-SULYTE

A. Juozaitis

FEATURED ON HOMEPAGE

7/12/2023

NEĮTIKĖTINA BET AKIVAIZDU - L A T V I J A TOKIA.
Gelminė latvių tauta, jos viršūnė - tokios dainos,
atliekamos 40 000 dainininkų.

Naktį grįžau iš Rygos kupinas pasididžiavimo latviais... Ir su nevilties stipriausia gaida - dėl mūsų, lietuvių...
Panašiai jautėsi daugelis brolių sesių. Ašaros džiaugsmo... Ir dėkavonės, kad pagaliau šimtai tūkstančių lietuvių nusipelnė šios LRT transliacijos. Pirmą kartą istorijoje.

Štai keli laiškai.
Pirmojo autorius -
FB draugas Audrius D.
Štai ką jis parašė po DIDŽIOJO KONCERTO:

"Vakar žiūrėjau ir žavėjausi latviais: graži, ori, daininga tauta...

Žinojau, kad jie ir estai daug anksčiau surengė pirmąją dainų šventę, bet, kad tiek anksčiau, - netikėjau...
Net 51 metais anksčiau (1873 metais latviai, o mes tik 1924)...

Kai latviai surengė pirmąją dainų šventę, mes dar neturėjome ne tik nei vieno lietuviško laikraščio, bet ir nei vienos lietuviškos mokyklos (net pradinės)..."

Antrojo autorė -
Sąjūdžio draugo žmona, ilgai vedusi LR muzikines radijo laidas. Labai daug žinanti ir labai tiksliai suprantanti Birute P.
Štai ką ji parašė po DIDŽIOJO KONCERTO -

"Vakar žiūrėjau latvių Dainų šventės tiesioginę transliaciją per Lietuvos TV.
Buvau sužavėta jų atsidavimu dainai, savo tautai, tėvynei.
Mums reikėtų gerokai pasitempti, bet ir pasitempę sunkiai pasiektume jų lygį.
Kaip darniai skambėjo balsai, kokia graži ir įspūdinga harmonija tarp jų, balansas......, matosi ir girdisi, kad dainuoti susirenka ne tik į Dainų šventę.
Emocijos........... viskas tikra, išjausta, sakralu. Nieko dirbtinio, jokių... neva, publikai pritraukti dainų, kaip būna mūsuose.
Tikrų dainų, tikra šventė!!!
Įspūdis UŽBURIANTIS!!!
Žiūrėjau iki pabaigos, artėjo 2 val. nakties, .........................."

----------
Čia matome ir girdime "Lėk, SAULYTE" - harmonijos ir melodijos stebuklą.
Maris SIRMAIS -- iš tų tobiliausių dirigentų -- išbuvo Estradoje iki 8 val ryto ir likusiems dainorėliams-šokėjėliams sudirigavo dar tris dainas.