Brangieji, Jūs esate mūsų stiprios ir augančios bendruomenės dalis!

MIELIEJI, PRAŠOME JŪSŲ PALAIKYTI BROLIŲ PRANCIŠKONŲ GLOBOJAMĄ KLAIPĖDOS VILTIES MIESTE ĮKURTĄ KLAIPĖDOS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIĄ

SKIRDAMI 1,2 PROC. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Mes džiaugiamės, kad kiekvienais metais deklaruodami savo pajamas skiriate mums 1,2 % nuo GPM ir pagal savo galimybes remiate bažnyčią. Taip, mes esame paramos gavėjo statusą turinti organizacija. Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno broliai ragina visus mūsų sekmadieninius Vilties bendruomenės narius, bičiulius, pažįstamus palaikyti mūsų vilties projektus. Jūsų skirtas lėšas panaudosime kuriant socialines dvasines paslaugas, puoselėjant gražią ir saugią aplinką, kurioje gera susitikti.

Šiais metais pradedame statyti sensorinio sodo Green Hub laboratoriją, kurioje įdarbinsime autizmo spektrą ar negalią turinčius jaunus žmones.

KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ SKIRTI PARAMĄ:

Norime priminti, kad prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e.būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą FR0512:

Gavėjo tipas E1 laukelis – 2

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 302435805 arba pavadinimą –

MBO ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJOS KLAIPĖDOS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO VIENUOLYNAS

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2023 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojai gali pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 dienos.

Tikimės Jūsų paramos ir nuoširdžiai dėkojame už pernai skirtą gyventojų pajamų mokesčio dalį bažnyčiai! Nuoširdžiai dėkojame už palaikymą!

KVIEČIAME PALAIKYTI MŪSŲ VEIKLĄ:

JŪSŲ FINANSINIS ĮNAŠAS PADĖS MUMS TOBULINTI MŪSŲ SOCIALINĘ PROGRAMĄ.

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJOS KLAIPĖDOS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO VIENUOLYNAS

LT414010042300958372
Paskirtis: AUKA