Šv. Fidelis Sigmaringietis OFM Cap.

Balandžio 24 d.

1622 m. balandžio 24 d. Šveicarijoje mirė šv. Fidelis Sigmaringietis OFM Cap., (gim. 1577 m. Vokietijoje), kunigas, kankinys. Fidelis studijavo teisę Friburge. Būdamas studentu dažnai lankydavo vargšus ir padėdavo jiems sprendžiant jų bylas, net jei jie ir neturėdavo pinigų. Dėl to buvo pramintas "vargšų advokatu". Nusivylęs teise, tapo pranciškonų kapucinų vienuoliu ir kunigu. Kartu su 8 kitais misionieriais buvo išsiųstas į Grizono tvirtovę Šveicarijoje, kur Katalikų Bažnyčia turėjo nemažai priešų. Mirė kankinio mirtimi, būdamas 44-erių metų, mirtinai sumuštas kalvinistų ir cvinglistų. Šv. Fidelis - pirmasis kapucinų ordino kankinys. (https://catholicsaints.info/saint-fidelis-of-sigmaringen/)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021