Jokūba Settesoli OFS

Vasario 8 d. minima palaimintoji Jokūba Settesoli OFS (1190–1239), šv.
Pranciškaus draugė ir mokinė. Pranciškus ją vadino broliu Jokūba. Ji
buvo ištekėjusi už Gratiano Frangipani, susilaukė dviejų vaikų, o vėliau
keleto vaikaičių. Palaidota Asyžiuje, Šv. Pranciškaus bazilikos kriptoje
šalia Pranciškaus kapo.
(
http://www.bibbiafrancescana.org/santorale/jacopa-dei-settesoli-amica-di-s-francesco-penitente-francescana-%e2%80%a01239-beata/)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021