Klaipėdos kamerinio orkestro koncertas: Josepho Haydno „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai"

Transliacija čia 19:30

Didžioji Velykų savaitė | Kviečiame šį vakarą virtualiai klausytis koncerto iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčios. Klaipėdos kamerinio orkestro atlikime skambės Josepho Haydno „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“.