Pal. Marija Pranciška Schervier OFS

Gruodžio 14 d.

1876 m. gruodžio 14 d. Achene, Vokietijoje, sesę Mirtį susitiko pal. Marija Pranciška Schervier OFS (gim. 1819), 1844 m. įstojo į Pasauliečių pranciškonų ordiną, 1851 metais įkūrė naują kongregaciją „Šv. Pranciškaus neturtėlės seserys“, visą gyvenimą tarnavo vargšams ir kenčiantiems. Kai Marija Pranciška mirė 1876 metais, kongregacijai Europoje ir už jos ribų priklausė beveik 2500 seserų. Ji pasakė: "Neturto ir atgailos antspaudas turi ženklinti mūsų koplyčias ir bažnyčias ir būti jų išskirtinis bruožas." (https://catholicsaints.info/blessed-mary-frances-schervier/)

Paruošė, Vytautas Jakelis