Sausio 6 d. mišios

     Senovės romėnai sausio 6 d. švęsdavo Saulės dievo pergalę prieš tamsą, dienos pailgėjimą - žiemos saulėgrįžą (gruodžio 22 d. astronominės žiemos pradžia: naktis ilgiausia, diena trumpiausia). Iki šiol sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų Karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį. Imperatorius Konstantinas šiai dienai suteikė dvasinę prasmę, transformavo ją į Apsireiškimo -dieviškos šviesos Kristaus, kuri apšviečia mūsų širdis ir protus nauja šviesa - šventę. Štai kokiais himno žodžiais kūdikėlį Jėzų Jeruzalės šventykloje pasitinka pranašas Simeonas: „Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią.“ Besąlygiška Dievo meilė nušvietė pasaulį. Vieni šią šviesą skuba pagarbinti, kiti – užgesinti. Kas jie? Pasiklausykime kun. Gintauto Jančiausko, kuris šiandien vadovaus šv. Mišių liturgijai ir pasakys pamokslą.

2021 m. sausio mėn. pamaldų tvarka:

 Sausio 6 d. trečiadienį - KRISTAUS APSIREIŠKIMO (TRYS KARALIAI) iškilmė

šv. Mišios 11.00 val. – tiesioginė transliacija internetu 

Po Komunijos maldos palaiminsime kreidą ir smilkalus.

Grįžus į namus ant durų staktos užrašome tris raides: +K +M +B 

(Trijų Karalių vardai: Kasparas, Merkelis, Baltazaras. Lotynų kalboje vardų pirmosios raidės reiškia – Christus Mansionem Benedicat – tegu Kristus palaimina šiuos namus). 

Sausio 10 d. sekmadienį - KRISTAUS KRIKŠTO šventė

šv. Mišios 11.00 val. – tiesioginė transliacija internetu

(Baigiasi liturginis Kalėdų laikas). 

Vienuolyno broliai kunigai eilinę savaitės dieną jūsų intencijomis Mišias švenčia 8.00 val. ryto.

Vilties Miestas, 2021