Sausio 3 d. mišios

2021 m. sausio mėn. pamaldų tvarka:

 Sausio 6 d. trečiadienį - KRISTAUS APSIREIŠKIMO (TRYS KARALIAI) iškilmė

šv. Mišios 11.00 val. – tiesioginė transliacija internetu 

Po Komunijos maldos palaiminsime kreidą ir smilkalus.

Grįžus į namus ant durų staktos užrašome tris raides: +K +M +B 

(Trijų Karalių vardai: Kasparas, Merkelis, Baltazaras. Lotynų kalboje vardų pirmosios raidės reiškia – Christus Mansionem Benedicat – tegu Kristus palaimina šiuos namus). 

Sausio 10 d. sekmadienį - KRISTAUS KRIKŠTO šventė

šv. Mišios 11.00 val. – tiesioginė transliacija internetu

(Baigiasi liturginis Kalėdų laikas). 

Vienuolyno broliai kunigai eilinę savaitės dieną jūsų intencijomis Mišias švenčia 8.00 val. ryto.

Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnytėlėje sausio 3 d., sekmadienį, 11.00 val. Mišioms vadovaus ir pamokslą pasakys kun. Simas Maksvytis. 

Naujuosius metus pradedame skaitydami apaštalo Jono evangelijos prologą: „Pradžioje buvo Žodis... Viešpats Jėzus, visiems, kurie jį priėmė, davė galią tapti Dievo vaikais. Štai tokia yra evangelijos pagal Joną prologo kulminacija.  Dievas mus sukūrė, nes mūsų buvimu nori praturtinti savo kūriniją. Dievas išsirinko mus Kristuje, kad būtume šventi – atsiriboję nuo blogio ir nesutepti jo akivaizdoje – nėra nieko, kas mus galėtų atskirti nuo Dievo. Mes esame, kad šią žinią perduotume kitiems, prikeltume juos gyvenimui ir savo meile atskleistume Dievo slėpinį.

Vilties Miestas