Šv. Salvadoras Hortietis OFM

Kovo 18 d.

1567 m. kovo 18 d. Italijoje mirė šventasis Salvadoras Hortietis OFM (gim. 1520 m. Ispanijoje), piemuo, batsiuvys, virėjas, durininkas, elgetautojas. Darė stebuklus ir peržegnojimu gydė ligonius, iki 2000 per dieną. Jis pasakė: “Visada galvoju apie save kaip apie šiaudų maišą, kuriam nesvarbu, ar jis guli tvarte, ar puošnioje menėje.” (https://www.roman-catholic-saints.com/saint-salvator-of-horta.html)


Paruošė, Vytautas Jakelis