RYTŲ SIENA - YPATINGA PADĖTIS

Arvydas Juozaitis

YPATINGA PADĖTIS RYTŲ LIETUVOJE NEIŠVENGIAMA!
Padėtis jau dabar yra ypatinga.
Jeigu mūsų valstybės negali apsaugoti jos kariuomenė,
prie valstybės sienos turi ateiti ŠAULIŲ SĄJUNGA.
2019-uosius Seimas paskelbė Lietuvos Šaulių sąjungos metais. Minint organizacijos įkūrimo 100-metį. Pagerbiant Šaulių sąjungos indėlį į Nepriklausomybės kovas, pagerbiant šaulių, kovojusių su sovietų okupacija, žuvusių sovietų lageriuose ir tremtyje, atminimą.
Šaulius vienija kertinis principas: patriotiškumas, pilietiškumas ir savanorystė.
Teigiama, kad apie 40 proc. šaulių pasiryžę Tėvynę ginti ginklu. Tačiau dauguma pasiryžę ginti Tėvynę ir stiprinti jos nacionalinio saugumo pagrindus kitais būdais.
Kaip? Šauliai vykdo patriotiškus, pilietiškus ir labdaros projektus, liudija, kad Lietuvos piliečiai bet kokia kaina pasirengę ginti valstybės santvarką ir nepriklausomybę.
IŠBANDYMO METAS ATĖJO. Jeigu ne dabar - tai kada?
Lietuvos rytų siena pažeista organizuotos INVAZINĖS JĖGOS.
Šiuo metu jau iš trijų Irako miestų į Minską kasdien atskrenda šimtai ryžtingų LIETUVOS SIENOS PAŽEIDĖJŲ.
Jie apeliuoja į "žmogaus teises" ir pasiryžę pakeisti Lietuvos demografiją, valstybinę sandarą.
Kaip šią ypatingą agresiją pasitinka LIETUVOS VALDŽIA?
Negali paskelbti YPATINGOS PADĖTIES?
Negali pakviesti Šaulių sąjungos?
LIETUVOS SIENĄ būtina apginti, antraip įrodoma, kad tai ne mūsų TĖVYNĖS SIENA.
Ir pasakoma, kad TĖVYNĖ - NEBE MŪSŲ?