Pal. Marijonas Rokakasalietis OFM

Gegužės 31 d.

1866 m. gegužės 31 d. Italijoje mirė palaimintasis Marijonas
Rokakasalietis OFM (gim. 1778), kilęs iš valstiečių,  1802 m. įstojo į
Mažesniųjų brolių ordiną kaip paprastas brolis;  iš neturto troškimo jis
niekada nenorėjo nei naujo abito, nei sandalų, nei apsiausto. Nors jis
nebuvo mokslininkas, buvo perskaitęs tik vieną ar du religinius tekstus,
tačiau pasižymėjo nepaprasta dvasine išmintimi, tokia didele, kad net
kunigai kreipdavosi į jį dvasinių patarimų. 1866 m. gegužės 23 d. jis
sunkiai susirgo, žinojo savo mirties datą, labai rūpestingai ruošėsi,
prašydamas paskutiniųjų sakramentų ir mirdamas nuolat kartojo, kaip
šventasis Pranciškus: "Mano Dievas ir mano viskas!"
(
http://www.bibbiafrancescana.org/santorale/mariano-da-roccacasale-religioso-francescano-1778-1866-beato/).

Paruošė, Vytautas Jakelis