Šv. Pacifikas Ramati OFM

Birželio 4 d.

1482 birželio 4 d. Italijoje mirė šventasis Pacifikas Ramati OFM (gim. ~ 1424), labai jaunas tapo našlaičiu, buvo ugdomas benediktinų vienuolyne, bet 1445 m. įstojo į Mažesniųjų brolių ordiną, Paryžiuje, Sorbonos universitete apsigynė teologijos daktaro laipsnį, tapo vienu iš labiausiai išsilavinusių to meto žmonių, daug pasiekė kaip evangelistas ir reformatorius, parašė garsų moralinės teologijos veikalą "Summa Pacifica" apie išpažinčių klausymą. (https://catholicsaints.info/saint-pacificus-of-cerano/)

Paruošė, Vytautas Jakelis