Pranciškoniškas prakartėlių konkursas

Vilties Miestas, 2021