Prahos kankiniai

1611 m. vasario 15 d. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčioje, Prahoje, liuteronų vadovaujama minia žvėriškai nužudė 14 palaimintųjų vienuolių pranciškonų, kankinių: novicą Antaną Prahietį (gim. 1602), kunigą Baltramiejų Dalmasonį (gim. Italijoje), kunigą Bedrichą Bachsteiną (gim. ~1561), brolį Kristofą Zeltą (gim. ~1541), brolį Didaką Janą (gim. ~1576 Vokietijoje), brolį Emanuelį Prahietį (gim. ~1581), diakono padėjėją Kasparą Daverio (gim. 1584 Italijoje), brolį Joną Bodeo (gim. ~1581 Italijoje), klieriką Jeronimą Arese (gim. ~1597 Italijoje), klieriką Jokūbą Prahietį (gim. ~1590 Vokietijoje), novicą Joną Prahietį (gim. ~1603), kunigą Joną Martinesą (gim. ~1581 Ispanijoje), novicą Klemensą Prahietį (gim. ~ 1590 Vokietijoje), kunigą Simoną Prahietį (gim. ~1581 Prancūzijoje). Įdomu, kad 2012 metais šių kankinių beatifikacijos metu šiame vienuolyne gyveno 14 mažesniųjų brolių.

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021