Pal. Jonas Pradietis OFM

Gegužės 24 d.

1636 m. gegužės 24 d. Maroke mirė pal. Jonas Pradietis OFM (gim. 1563), kankinys, kunigas, kilęs iš Ispanijos didikų šeimos, popiežiaus įgaliotas tarnavo musulmonų įkalintiems Maroko krikščioniams, sultonui liepus išvykti nepakluso ir buvo pasmerktas sudeginti, liepsnose su džiaugsmu toliau skelbė Evangeliją ir buvo nutildytas kardo kirčiu į galvą. (http://santiebeati.it/dettaglio/92379)

Paruošė, Vytautas Jakelis