Pal. Apolinaras Posatietis OFM Cap.

Rugsėjo 2 d.

1792 m. rugsėjo 2 d. Paryžiuje revoliucionierių durtuvais subadytas ir kardais užkapotas mirė pal. Apolinaras Posatietis OFM Cap. (gim. 1739 m. Šveicarijoj)e, kankinys. Mokėsi Rytų šalių kalbas ir ruošėsi misionieriaus darbui. Prancūzijos revoliucijos metu buvo suimtas ir įkalintas karmelitų vienuolyne, paverstame kalėjimu, atsisakė prisiekti ateistų režimui ir guodė kalinius iki pat kankinio mirties. (https://catholicsaints.info/blessed-apollinaris-of-posat/)

Paruošė, Vytautas Jakelis