Pal. Odorikas Pordedonietis OFM

     1331 m. sausio 14 d. mirė pal. Odorikas Pordedonietis (gim. ~1285) OFM, nuostabiai suderino asketišką gyvenimą su užsidegimu apaštalavimui ir tikėjimo skelbimui. Pirmoji apaštališkoji kelionė buvo pranciškonų misija Azijoje, jis nuvyko pas indus ir totorius, kol galiausiai pasiekė Kiniją ir Pekino miestą, anuomet vadintą Chanbaliku, atvedė į tikėjimą Kristumi daugybę tūkstančių žmonių, teisėtai vadinamas "Kinijos apaštalu." Pargabeno į Italiją pranciškonų kankinių kaulus, jo kelionių aprašymai tapo geografijos vadovėliais.

Paruošė, Vytautas Jakelis.

Vilties Miestas, 2021