Pal. Edvardas Jonas Marija Poppe OFS

Birželio 10 d.

1924 m. birželio 10 d. Belgijoje mirė pal. Edvardas Jonas Marija Poppe OFS (gim. 1890), kunigas, 1910 m. iš kunigų seminarijos buvo pašauktas į kariuomenę, ir tarnyboje fronto sanitaru Pirmojo pasaulinio karo metu neteko sveikatos, 1916 m. buvo įšventintas į kunigus, daug rašė apie marksizmo, sekuliarizacijos ir materializmo pavojus, jis pasakė: "Netikėkite posakiu, kad kunigas šventėja pašventindamas kitus - tai iliuzija. Iš tiesų turi šventėti pats, kad pašventintum kitus." (https://catholicsaints.info/blessed-edward-joannes-maria-poppe/)

Paruošė, Vytautas Jakelis