Pokalbis apie išgelbėjimą

Richard Oxenberg

Sėdžiu Deiviso aikštėje ant suolelio saulėtą šeštadienio popietę ir valgau suši iš vietos restorano. Prieina tvarkingai atrodantis vidutinio amžiaus vyras smėlio spalvos kostiumu.

- Galima užduoti jums klausimą?

- Taip, klauskite.

- Ar jūs priėmėte Kristų?

Nutylu. Mano santykiai su religija ir ypač su krikščionybe, yra sudėtingi.

- Hm... Ar priėmiau Kristų? Aš... Na... Manau, kad taip. Tai priklauso nuo to, kaip jūs suprantate jo priėmimą.

- Ar jūs tikite, kad Kristus sumokėjo kainą už jūsų nuodėmes?

- Kažin, ar galiu vartoti žodį „sumokėjo“, man jis niekada neatrodė visai tinkamas.

- Bet jūs turite tuo tikėti, kad patektumėte į dangų. Jeigu jūs šiandien numirtumėte, ar žinote, kad nueitumėte į dangų?

- Tiesą sakant, negaliu teigti, kad ką tikrai žinau, bet viliuosi. Ar Biblija nesako, kad kelias į dangų yra meilė?

- Na, meilė yra svarbi, bet...

- Evangelijoje pagal Luką, pavyzdžiui, paklaustas, kaip laimėti amžinąjį gynimą, Jėzus sako, kad reikia mylėti Dievą visa širdimi, visu protu ir visa siela ir savo artimą kaip save patį. Tai Biblijos žodžiai. Ar tikite jais?

- Taip, žinoma, bet...

- Ar tai ne kelias į dangų? Ar amžinasis gyvenimas yra ne dangus? Pasak Jėzaus, per meilę einame į dangų. Nesakau, kad tai lengva.

- Bet jūs turite tikėti, kad Kristus sumokėjo kainą už jūsų nuodėmes.

- Nežinau, ką turite galvoje, sakydamas „sumokėjo kainą“. Man atrodo, kad nuodėmes reikia nugalėti, bet ne sumokėti už jas.

- Ar jūs tikite, kad esate nusidėjėlis?

- Taip, be abejonės. Mes visi nusidedame, ar ne?

- Taip, nusidedame. Ar neturime sumokėti už savo nuodėmes? Ar jūs tikite, kad, kad yra bausmė už nuodėmes?

- Bet koks bausmės tikslas? Turime jį suprasti. Jūs turite vaikų?

- Turiu.

- Ar baudžiate juos?

- Kartais.

- Kodėl juos baudžiate? Kad jie sumokėtų už tai, ką padarė, ar tam, kad pasitaisytų, iš moktų atskirti gėrį nuo blogio ir taptų gerais žmonėmis? Ar ne todėl baudžiate, kad jie taptų gerais žmonėmis? Ar ne todėl mylintis tėvas baudžia savo vaikus?

- Na, taip. Todėl.

- Ar manote, kad esate labiau mylintis negu Dievas?

- Ne, žinoma.

- Tai ar Dievas baudžia, kad padarytų mus gerais žmonėmis, ar nori, kad už kažką sumokėtume?

- Taip parašyta Biblijoje. Ar skaitote Bibliją?

- Skaičiau, taip.

- Ar tikite, kad Kristus numirė už jūsų nuodėmes?

- Bet kaip jūs tai suprantate? Kaip reikia mirti už nuodėmes? Biblijoje skaitau, kad Dievas nori išvaduoti mus iš nuodėmių. Evangelijoje pagal Matą pasakyta, kad Kristus buvo pavadintas Jėzumi, tai reiškia „Dievas gelbsti“, nes jis atėjo išgelbėti mus iš nuodėmių. Ne kad išgelbėtų iš bausmės už nuodėmes, bet iš pačių nuodėmių. Tuomet turime klausti, kaip Kristaus mirtis padeda mums išsigelbėti iš nuodėmių. Ar ne taip?

- Bet jūs turite tikėti, kad Kristus numirė už jūsų nuodėmes. Tai mūsų išgelbėjimas.

- Tai jūs tikite, kad Kristus numirė už jūsų nuodėmes?

- Taip.

- Ir daugiau nenusidedate?

- Deja, nusidedu.

- Reiškia, tai neveikia?

- Bet mano nuodėmės atleistos.

- Tai gal ir mano atleistos,

- Ne, jeigu netikite.

- Bet ar Kristus prikaltas prie kryžiaus nesakė; „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro“?

- Sakė.

- Jis prašė už žmones, kurie nukryžiavo jį, už netikinčius.

- Taip.

- Ar Dievas išklauso Jėzų?

- Taip, žinoma.

- Tai jeigu Dievas išklauso Jėzų, prašantį atleisti netikintiesiems, ar tai nereiškia, kad netikintiems bus atleista?

- Bet Biblija kalba ir apie pragarą. Ar tikite pragaru?

- Na, nežinau. Ar norėtumėte, kad jūsų vaikai atsidurtų pragare?

- Mano vaikai? Ne.

- Manote Dievas nori, kad jo vaikai atsidurtų pragare?

- Dievas nori, kad nė vienas nepatektų į pragarą.

- Ar Dievas nepanaudos visos savo galios, kad neleistų žmonėms atsidurti pragare? Ar mylintis Tėvas padarytų viską dėl savo vaikų išgelbėjimo?"

- Tikriausiai.

- Ar Dievas turi didžiulę galią?

- Taip, Dievas be galo galingas.

- Tai Dievas padarys viską, kad niekas neatsidurtų pragare?

- Būtent tai jis ir padarė Kristuje, bet jūs turite tikėti.

- Bet kodėl Dievas turėtų pasmerkti netikinčius pragarui? Daugybė žmonių nežino, kuo tikėti. Daugybė yra susipainioję. Ar nemanote, kad daug žmonių yra sumišę?

- Taip, sumaišties labai daug.

- Ar manote, kad Dievas siunčia į pragarą žmo0nes už tai, kad jie susipainiojo?

- Aš tik sakau, kas parašyta Biblijoje.

- Bet Biblija sako: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro.“

- Biblija kalba ir apie pragarą.

- Atrodo, kad Biblijoje yra konfliktas.

- Tai jūs netikite.

- Tikiu, bet ne visai taip kaip jūs.

- Matau, kad jūs labai protingas, bet ar tikrai žinote, kad esate teisus?

- Nežinau, bet ar neturiu elgtis taip, kaip manau esant teisinga?

Jis nutilo ir pažvelgė į mane, turbūt, kaip į beviltišką atvejį.

- Ar galiu palikti jums keletą brošiūrų?

- Žinoma.

- Ar galiu melstis už jus?

- Melskitės.

- Melsiuosi, kad atrastumėte tiesą.

- Gerai, noriu atrasti tiesą.

- Gerai, telaimina jus Dievas.

- Telaimina Dievas ir jus.

Vilties Miestas, 2021