Pal. Pilypa Mareri, klarisė

1236 m. vasario 16 d. mirė pal. Pilypa Mareri (gim. ~ 1195), Šv. Klaros neturtėlių seserų vienuolyno abatė, atsivertusi po susitikimo su šv. Pranciškumi Asyžiečiu. Prieš mirdama savo seserims Kristuje pasakė: "Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje." Jos palaikai negenda.(https://www.rockfordpoorclares.org/.../feast-of-blessed.../)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021