Pal. Petras Bonilis OFS

1935 m. sausio 5 d. Italijoje mirė palaimintasis Petras Bonilis OFS
(gim. 1841), kunigas, Šventosios Šeimos seserų ordino įkūrėjas,
ypatingai rūpinosi aklaisiais ir kurčiaisiais, paskutinius šešerius savo
gyvenimo metus buvo aklas.

Paruošė, Vytautas Jakelis.

Vilties Miestas, 2021