Pal. Teofilius Matulionis

Rugpjūčio 20 d.

1962 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje mirė pal. Teofilius Matulionis (gim. 1873) po KGB'istų atvestos medicinos sesers padarytos nenustatytų vaistų injekcijos, arkivyskupas, kankinys. Keliolika metų kalėjo sovietų lageriuose, nes nesutiko bendradarbiauti su sovietų valdžia. 1934 metais audiencijos Vatikane metu popiežius Pijus XI jam pasakė: "Tu kankinys, tai tu turi palaiminti mane. Lietuvių tautai garbė turėti tokį didvyrį." Pranciškono br. Mykolo Tamošiūno albume išlikusioje nuotraukoje palaimintuoju paskelbtas Teofilius Matulionis Kretingoje nufotografuotas su Alfonsu Marija Macaičiu, kuriam suteikė kunigo šventimus, jo motina ir provincijolu tėvu Kazimieru Čepuliu 1934 m.

Paruošė, Vytautas Jakelis