Pal. Matas Pal Prennushi (gim. 1881) OFM

1948 m. kovo 11 d. Albanijoje buvo sušaudytas palaimintasis Matas Pal Prennushi (gim. 1881) OFM, kankinys, kunigas, 1943-1946 visos Albanijos pranciškonų provincijolas, komunistams užgrobus valdžią, liko ištikimas Romos katalikų bažnyčiai, jam buvo surengtas parodomasis teismas ir vieša egzekucija. Prieš sušaudymą Matas Pal Prennushi pasakė: "Aš nekaltas, mirštu, atlikdamas savo pareigą. Tegyvuoja Kristus Karalius, tegyvuoja popiežius, tegyvuoja katalikai, tegyvuoja Albanija! Dieve, pasigailėk teisėjų ir tų, kurie pakels ranką prieš mūsų nekaltus kūnus!"

Paruošė, Vytautas Jakelis