Pal. Jolanta, klarisė

Birželio 11 d.

1298 m. birželio 11 d. Lenkijoje mirė pal. Jolanta (gim. ~1235 m. Vengrijoje), klarisė, Vengrijos ir Kroatijos karaliaus Belos IV ir Konstantinopolio imperatoriaus dukros Marijos dukra, ištekėjo už kunigaikščio Boleslovo VI iš Kališo, tapo pranciškone pasauliete, globojo vargšus, įkūrė šv. Klaros neturtėlių seserų konventą Gniezno mieste, Lenkijoje, po vyro mirties įstojo šv. Klaros neturtėlių seserų ordiną kartu su savo jauniausia dukterimi. (https://catholicsaints.info/blessed-helen-of-poland/)

Paruošė, Vytautas Jakelis