Pal. Cecilija Coppoli

1500 m. sausio 2 d. Italijoje mirė palaimintoji Cecilija Coppoli (gim.
1426), klarisė, kilusi iš turtingos šeimos, pabėgo iš namų, kad išvengtų
santuokos, tapusi abate reformavo Šv. Klaros neturtėlių seserų
vienuolijas, sugriežtino regulą. Jos motina Leonarda taip pat tapo vienuole.

Paruošė, Vytautas Jakelis