Švenčiant kun. br. Adolfo Juozapo Pudžemio OFM kunigystės 50 metų jubiliejų kviečiame

Balandžio 24 d. 9.00 val. į padėkos šv. Mišias Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčioje