VII - asis Velykų sekmadienis. Kristaus žengimas į Dangų.

Mišios 11.00 val. Eucharistijai vadovauja brolis Benediktas JURČYS

Mums pats laikas kalbėti kalbomis, suprantamomis širdimi. Tai ne konfliktų, susirėmimų, o dvasingumo, poezijos, meno kalbos, kurios pandemijos metu buvo pritildytos ar atskirtos nuo mūsų. Būti suprantančiam ir suprastam yra pats trumpiausias kelias į širdies dermę ir kūno sveikatą.