SACHAROVUI - 100 - ir kas iš to?

Arvydas Juozaitis

ANDREJUI SACHAROVUI - 100

Андрей Дмитриевич Сахаров

Žmogus-baisinga paslaptis.

Pradėjęs kelią po Stalino bendražygio Berijos vėliava, vandenilinės bombos, nutaikytos sunaikinti žmoniją, kūrėjas. Nuo 32 metų turėjęs privilegiją kalbėtis su realiais pasaulio vadovais. Tris kartus TSRS/ Socialistinio darbo didvyris, Mokslų Akademijos akademikas (su milžiniškomis komunistinio gyvenimo privilegijomis).

KOMUNISTINĖS IMPERIJOS GALYBĖS KŪRĖJAS. Pats, savo iniciatyva siūlęs naikinti milijonus ŽMONIŲ-AMERIKIEČIŲ, sprogdinant branduolines bombas prie Niujorko ir kitų JAV miestų po vandeniu, Atlanto vandenyne.

Ir ūmai - DISIDENTAS Nr. 1, Gorbačiovo "perestroikos" persona, išlaisvinta iš izoliacijos ir tapusia parlamentaru-demokratu. Ant galų pagalės - Nobelio taikos premija (kuri suteikta avansu, dar 1975 m.)

Sacharovo idėja apie socializmo/kapitalizmo "konvergenciją" (susiliejimą) tapo realybe po 1989 metų (gruodį jis išeina Anapilin). Tų metų vasarą komunistinio totalitarizmo KINIJA, tankais sutraiškiusi studentus ir demokratiją, nutarė eiti liberalaus kapitalizmo keliu. Jai tai pavyko. Šiandien vienpartinė/lenininė Kinija neslepia savo strateginio tikslo - įsivyrauti visaje pasaulyje.

Siaubingiausia, kad Sacharovo "konvergencija" vystosi kaip vandenilinės bombos nauja forma.

Siaubas apima sielą, jeigu rimtai, o ne demokratų/liberalų šūkiais galvoji apie šį žmogų ir jo darbus, likimą.