Mozaikinio fasado švytėjimas

KVIETIMAS Į KLAIPĖDOS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIOS MOZAIKINIO FASADO „ŠVČ. MERGELĖ MARIJA – VISŲ ŠVENTŲJŲ IR LIGONIŲ GLOBĖJA“ ATIDENGIMO IR PAŠVENTINIMO IŠKILMES

Klaipėdoje kuriama vilties istorija yra reikšmingas Vilties miesto fenomenas. Per dešimtį maldų ir darbo metų pasikeitė tiek mūsų išorė, kiek ir vidus. Džiaugiuosi savo komanda, kuriai rūpi parodyti Dievo grožį kuriant, besirūpinant onkologinių ligonių sveikimu, autistiškais vaikais, palydint žmones į kilnesnį gyvenimą.

2022 metų lapkričio 20˗ąją, Kristaus Karaliaus Visatos Viešpaties dieną, įvyks unikalaus ir vienintelio Klaipėdos regione, apskritai Rytų Europoje, šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios mozaikinio fasado „Švč. Mergelė Marija (gr. Pantanassa) – visų šventųjų ir onkologinių ligonių globėja“ atidengimas ir pašventinimas. Šio išskirtinio meno kūrinio mecenatai – ponai Martinas ir Zita Gusiatinai, jų dukra Inga. Beje, Gusiatinų šeima yra net dviejų bažnyčių fundatoriai bei globėjai: pietinėje Klaipėdos dalyje prieš keletą metų iškilo auksiniu kupolu pasipuošusi sentikių bažnyčia, o prieš dešimtmetį šiaurinėje miesto dalyje – šv. Pranciškaus Asyžiečio šventovė. Norisi prisiminti, jog ši šeima yra ir mūsų garsiųjų vargonų, kuriuos sukūrė Klaipėdoje gimęs Garry Grodberg, mecenatai.

Šventinamą fasadą, kurio ikonografinę temą suformulavo brolis Benediktas, meno kūriniu pavertė dailininkė Angelina Banytė. Klaipėdos pranciškonų vienuolyno brolių užsakymą sukurti mozaikinį fasadą pagal menininkės paveikslą priėmė ir „dangiškai” išpildė bizantiškosios Ravenos mozaikos įmonė, kuriai priklauso 1500 metų kauptas darbo stažas, leidžiantis pasitikėti Italijos meistrais. Kiekvienas mažytis, skirtingo atspalvio smalto keturkampis sukurtas rankomis. Prie šios mozaikos dirbo daugiau nei šimtas Ravenos mokyklos meistrų. Lietuvoje montavimo darbus užbaigė Arvydo Bumblio vadovaujama „Vakarų pakrantės aidas“ įmonė. Man buvo suteikta malonė beveik 12 metų bendrauti su Arvydu Bumbliu, kuris, sakyčiau, yra ne tik auksarankis, bet ir auksaprotis, visuomet randantis problemų sprendimo raktą. Mozaika atspari bet kokiam klimatui, todėl atsisakyta freskos, tapybos ant sienos. Nors ji būtų sukurta aukščiausios kvalifikacijos menininko, pajūrio lietūs bėgant metams ją nuplautų.

Švč. Mergelė Marija, pavaizduota mozaikoje, savo motinišku žvilgsniu kas vakarą palydės saulę į užmiegančiųjų sapnus, kad jiems nesisapnuotų košmarai, kad nubudę imtųsi šviesos ir artimo meilės darbų. Kad, stabtelėję prie šio meno kūrinio pasigrožėti Dievo Motina, o vėliau nugręžę akis nuo ikonografinio vaizdo, apsižvalgytume aplink ir pamatytume žmogų, taip dažnai silpną ir trokštantį meilės. Kad onkologine liga sergantiems tai taptų vilties spindulys, priminimas, jog Švč. Mergelė Marija yra jų globėja.

Geriems darbams mums įkvėpimą brandins ir šv. Pranciškaus Asyžiečio – sodininko ˗ gyvenimo pavyzdys. Mozaikos ikonografijoje jis su avele ant rankų, stovintis tarp Rojaus medžių. Šalia besirūpinantys sergančiais pasekėjai Mažesnieji broliai (minoritai). Jie, kaip Lozorius (kairėje pusėje), jau yra Jėzaus prikelti alternatyvios visuomenės kūrimui ir gyvenimui. Tik tokie žmonės gali imti kurti naujus vilties, meilės miestus.

Ikonografijoje ir Kuršo vyskupas Henrikas, pradedantis 1252 metais statyti Memelio (Klaipėdos) miestą. Neatsitiktinai, nes ši 100 m² mozaika yra dovana Klaipėdos miestui, kuris šiais 2022 metais švenčia savo 770˗ąjį gimtadienį.

Džiaugsminga žinia, kad į mūsų mozaikinio fasado atidengimą atvyks ir Vilties miesto bažnyčios architektas italas Nunzio Rimmaudo, mažytės Asyžiaus Porciunkulės koplytėlės, esančios Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikos viduje, replikos autorius, o fasado šventinime dalyvaus Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

Brolis Benediktas

MBO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJOS

KLAIPĖDOS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIOS MOZAIKINIO FASADO

„ŠVČ. MERGELĖ MARIJA – VISŲ ŠVENTŲJŲ IR LIGONIŲ GLOBĖJA“

ATIDENGIMO IR PAŠVENTINIMO IŠKILMĖ

2022 metų lapkričio 20 – ąją, Kristaus Karaliaus Visatos Viešpaties dieną įvyks unikalaus ir vienintelio regione Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios mozaikinio fasado „Švč. Mergelė Marija – visų šventųjų ir ligonių globėja“ atidengimas ir pašventinimas. Šio unikalaus meno kūrinio mecenatai – Martinas, Zita, Inga Gusiatinai, kurie dovanoja Klaipėdos miestui ir jo žmonėms miesto ištakas ir dvasingumą atspindintį ikonografinį mozaikinį fasadą.

Mozaikos ikonografinį eskizą pagal brolio Benedikto idėją nupiešė dailininkė Angelina Banytė, mozaika buvo pagaminta ir surinkta Italijoje daugiau nei šimto bizantiškosios Ravenos mokyklos meistrų, o Lietuvoje montavimo darbus užbaigė Arvydo Bumblio vadovaujama „Vakarų pakrantės aidas“ įmonė.

IŠKILMIŲ PROGRAMA

2022 11 20

Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, Savanorių g.4, Klaipėda

11:00 val. šv. Mišias švęs Jo Ekscelencija vysk. Algirdas Jurevičius.

11:45 val. brolis Benediktas pristatys bažnyčios mozaikinio fasado „Švč. Mergelė Marija – visų šventųjų ir ligonių globėja“ istoriją ir ikonografiją.

12:00 val. br.Benedikto laudacija mozaikos kūrėjams.

12:10 val. Savo šeimos džiaugsmu pasidalins mecenatų šeimos atstovė Inga Gusiatina.

12:20 val. Atlikėjai Laimonas Urbikas (saksofonas) ir Edmundas Federavičius (perkusija) muzikine improvizacija pakvies visus rinktis priešais bažnyčios fasadą.

12:30 val. Jo Ekscelencijos vysk. Algirdo Jurevičiaus žodis, iškilmingas Klaipėdos šv.Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios fasado atidengimas ir pašventinimas.

12:45 val. Agapė.

Jus kviečia Klaipėdos šv.Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno broliai

Benediktas, Astijus, Leopoldas

Renginio mecenatas UAB STEMMA GROUP