Pal. Paola Montaldi OSC

Rugpjūčio 18 d.

1514 m. rugpjūčio 18 d. Italijoje sesę Mirtį susitiko pal. Paola
Montaldi OSC (gim. 1443), mistikė, kilusi iš didikų šeimos, 15 metų
amžiaus įstojo į Šv. Klaros neturtėlių seserų ordiną, kelis kartus buvo
išrinkta abate, turėjo išgydymo dovaną.
(
http://www.santiebeati.it/dettaglio/66700)

Paruošė, Vytautas Jakelis